(اسرین) دانلود آهنگ ئه‌سرین از حمید حمیدی | متن و ترجمه فارسی

[ad_1]

حمیدی حمیدی ئه سرین

دانلود آهنگ هنرمند حمید حمیدی بنام «ئه‌سرین» (اسرین)
نوستالژی

دردو له گه‌یانم ئه‌سرین دانیشه تیر تیر بگرین
مال کاول کوریان بمره بیهوده لیکیان کردین
هاوارم دبی چی بی لیلم هو لیلم هو
لیم ده‌رنجه‌ی به بی هو بو چی تو
(متن کامل و ترجمه فارسی آهنگ در ادامه مطلب)

::. پیشنهاد موزیک کردی .::
(اسرین) دانلود آهنگ ئه‌سرین از حمید حمیدی | متن و ترجمه فارسی

 

 

متن آهنگ ئه‌سرین (اسرین) از حمید حمیدی :

دردو له گه‌یانم ئه‌سرین دانیشه تیر تیر بگرین
دردت به جانم اسرین (اسم دخترانه) / بشین  تا با هم دلی سیر گریه کنیم

مال کاول کوریان بمره بیهوده لیکیان کردین
خانه اشان خراب و فرزندشان ناکام/ که ما را بیهوده از هم جدا کردند

هاوارم دبی چی بی لیلم هو لیلم هو
فریادم را چگونه بلند کنم له یلم لی…

لیم ده‌رنجه‌ی به بی هو بو چی تو
چون تو بیهوده از من میرنجی

ئه‌ره ناسک ناسک ناسک ناسکوله و نازداره‌که‌م
ای نازک تن، ای ظریف من

له داخی بی مه یله که و له م شاره  منیش بار ئه که م
بی رغبتی تو عاقبت مرا از این شهر کوچ خواهد داد

گر مالتان لیره بروا له م شاره منیش بار ئه که م
اگر خانه تان در این دیار نماند / من نیز از این دیار کوچ خواهم کرد

 

 

 

چندی له پارامه‌وه آوری له ندامه وه
چقدر التماسش کردم اما رویش را برنگرداند

له نه خوش خانه ی من بوم بی دکتر ده خولامه وه
 در بیمارستان وجودش بیکس و تنها سرگردان بودم

نه خوشیکی بدبخت بوم که س نبو به لامه وه
 بیماری بدون دکتر بودم/ کسی سراغی از من نمیگرفت
 

هاوارم دبی چی بی لیلم هو لیلم هو
فریادم را چگونه بلند کنم له یلم لی…

لیم ده‌رنجه‌ی به بی هو بو چی تو
چون تو بیهوده از من میرنجی

ئه‌ره ناسک ناسک ناسک ناسکوله و نازداره‌که‌م
ای نازک تن، ای ظریف من

له داخی بی مه یله که و له م شاره  منیش بار ئه که م
بی رغبتی تو عاقبت مرا از این شهر کوچ خواهد داد

گر مالتان لیره بروا له م شاره منیش بار ئه که م
اگر خانه تان در این دیار نماند / من نیز از این دیار کوچ خواهم کرد

 

 

 

ئه و قرانه ی بت گره هینات یکت کرده وه
قرآنی که بازش کردی، دامانت را بگیرد

سه جارت ده ست پی دا دا بو مزگوتت برده وه
سه بار قسمش خوردی و به مسجد برگرداندی

ئه‌منت مال ویران کردوه به دام داخ و درده وه
مرا با این همه غم و اندوه بیچاره کرده ای
 

هاوارم دبی چی بی لیلم هو لیلم هو
فریادم را چگونه بلند کنم له یلم لی…

لیم ده‌رنجه‌ی به بی هو بو چی تو
چون تو بیهوده از من میرنجی

ئه‌ره ناسک ناسک ناسک ناسکوله و نازداره‌که‌م
ای نازک تن، ای ظریف من

له داخی بی مه یله که و له م شاره  منیش بار ئه که م
بی رغبتی تو عاقبت مرا از این شهر کوچ خواهد داد

گر مالتان لیره بروا له م شاره منیش بار ئه که م
اگر خانه تان در این دیار نماند / من نیز از این دیار کوچ خواهم کرد

 

 

Send To Telegram

[ad_2]