حامد الماسی – حضرت غم


دانلود موزیک ویدئو جدید حامد الماسی به نام حضرت غم

Download New Video From Hamed Almasi Called Hazrat Gham

متن شعر :


حضرت غم تو کسمی

همدم ناو قفسمی

توهم پیش وهم پسمی

هوانیه نفسمی

حضرت غم مه زادتم

.تابع عزم وارادتم

کشته مرده بی واددم

مست وگیج بی باددم

حضرت غم مه شیدادم

ماتم زده وهویدادم

له ولورد درب وداغان

نفله شده ژیر پادم….
حضرت غم باو لام بنیش

نقش وجودم تو بکیش

بکیش تو آه سردمه

بچرخ ودورو گرد مه

حضرت غم بچیمه بان

هوریل نرم آسمان

قبطه بخون وحالمان

ژنو پیاو پیر وجوان

بیوشن کی وت عشق مردیه

بزان دسی چیو گردیه

وپای چویله کفتیه

ارای فراغی مردیه