دانلود آهنگ دردی عشم چاره کن از سیدعلی اصغرکردستانی


دردی عشقم چاره کن

دانلود آهنگ زنده یاد استاد سیدعلی اصغرکردستانی بنام “ده‌ردی ئه‌شقم چاره که‌ن”

/// ئه ی ره فیقانی ته ریقت دردی عشقم چاره کن …
دانلود آهنگ دردی عشم چاره کن از سیدعلی اصغرکردستانی

 

دانلود آهنگ  

Send To Telegramدانلود آهنگ