دانلود آهنگ چاره‌ی خه‌می من از ناصر رزازی

[ad_1]

ناصر رزازی چاره ی خه می من

دانلود آهنگ 《چاره‌ی خه‌می من》 از استاد ناصر رزازی
+متن کامل آهنگ

:. پیشنهاد موزیک کردی .::
دانلود آهنگ چاره‌ی خه‌می من از ناصر رزازی

 

دانلود آهنگ  

متن اهنگ چاره ی خه می من از ناصر رزازی:

چاره ی خه می من می نیه می خانه به له چی
چاره ی خه می من می نیه می خانه به لی چی
به ودرده وی می نام گره پی مانه به له چی
به ودرده وی می نام گره پی مانه به له چی
چاره ی خه می من می نیه می خانه به لی چی
به ودرده وی می نام گره په ی مانه به له چی
به ودرده وی می نام گره په ی مانه به له چی
چاره ی خه می من می نیه می خانه به لی چی
به ودردونام می گره پی مانه به لی چی
به ودرده و می نامه  گره پی مانه به له چی
په م وانیه له م قه دره وفه ریام به که وه که س
اخ په م وانیه له م قه دره وفه ریام به که وه که س
او دوس بووفای بوم نبو به گانه به له چی
او دوس بووفای نه بوبه گانه به له چی
ای آوار گیانه بومی نیه ساقی/ گیانه بومی نیه ساقی
که‌په نا دینمه ایره
اخ اخ هرکه کس به شرابی خه می جانانه ی ته ره
ای اوار زالم
اخ هرکه س به شرابی خه می جانانه ی ته یره
ای آوار
هرعاشق سوچین چین ده دی خه نه ئاسو
هرعاشق سوچین چین ده دی خه نه ئاسو
شه م ئاگرکه ردو توپه روانه به له چی
شه م ئاگرکه ردوتو په روانه به له چی
ته وانی مه نه  دربه دری و دردی سری من
ته وانی مه نه دربه دری ودردی سری من
مه ل خوی سری خوی هه ل گه ره هه لانه به له چی
مه ل خوی سری خوی هه ل گه ره هه لانه به له چی
مه ل خوی سری خوی هه ل گه ره هه لانه به له چی

Send To Telegramدانلود آهنگ  

[ad_2]