دانلود آهنگ کاله گیان کاله از جمال گنجی

[ad_1]

جمال گنجی کاله گیان کاله

دانلود آهنگ هنرمند جمال گنجی بنام »کاله گیان کاله«
آهنگ گریان لیلاخی

خالی کوتاوه له جی هه‌ساسه
برنه‌و نایگینه مه‌گه‌ر قه‌ناسه
ده‌ردو له گیانم دل ویره ویره
من که هه‌زم کرد شوو که‌ی به‌و پیره
کاله گیان کاله خودت کاو والی
تو له به‌ک زاده‌ی بان چه‌م چه‌مالی
دانلود آهنگ کاله گیان کاله از جمال گنجی

 

دانلود آهنگ 

خالی کوتاوه له جی هه‌ساسه
برنه‌و نایگینه مه‌گه‌ر قه‌ناسه
ده‌ردو له گیانم دل ویره ویره
من که هه‌زم کرد شوو که‌ی به‌و پیره
کاله گیان کاله خودت کاو والی
تو له به‌ک زاده‌ی بان چه‌م چه‌مالی

Send To Telegramدانلود آهنگ 

[ad_2]