دانلود آهنگ گول نیشان از مظهر خالقی

[ad_1]

مظهر خالقی گول نیشان

دانلود آهنگ استاد مظهر خالقی بنام «گول نیشان»

سه لاتی من چی بو دردی بختم وای هانی
دسه لاتی من چی بو دردی بختم وای هانی
چه رخی چه پ وای له کردوم تو بو خویشت نه زانی
چه رخی چه پ وای له کردوم تو بو خویشت نه زانی
(متن کامل این آهنگ در ادامه مطلب )
دانلود آهنگ گول نیشان از مظهر خالقی

 

دانلود آهنگ  

 

متن آهنگ‌ گل نیشان از مظهر خالقی :

دسه لاتی من چی بو دردی بختم وای هانی / دسه لاتی من چی بو دردی بختم وای هانی 
چه رخی چه پ وای له کردوم تو بو خویشت نه زانی / چه رخی چه پ وای له کردوم تو بو خویشت نه زانی
گل نیشان گل نیشان ئه سمه ر حاله م پریشان / گل نیشان و گل نیشان ئه سمه ر حاله م  پریشان
هرچن کوتمه غه ریبی ناشکه نم اهد و پیمان / هرچن کوتمه غه ریبی ناشکه نم اهد و پیمان
شه رته تا دل زین دونه / شه رته تا بوم چاب برین تا بون گل له باخان ده
 دل له دوریت سه رد ئه وه / ای بوکی کورده واری له اوینی دل داری
دل دانه ی یادی تویه له مه ستی له بیداری
گل نیشان گل نیشان ئه سمه ر حاله م په ریشان / گل نیشان و گل نیشان ئه سمه ر حاله م په ریشان 
هه ر چه ن کوتمه غه ریبی نا شکه نم اهد و پیمان /هه ر چه ن کوتمه غه ریبی نا شکه نم اهد و پیمان
اگه ر با یمه ناز گه ردی تا بوم به م درده بادا / بچیده پشتی هاورا گه ردان ده له م هه وادا
به زم هر یادو ساله کیژی کوردستانه وا / ئیشقت زیندو ئه مه نه ته به گه ل سوزه و بزمه

Send To Telegramدانلود آهنگ  

[ad_2]